HeatHummingbird

Lönsammare kraftvärme som tjänst

Vi hjälper kraftvärmebolag att uppnå en lönsammare kraftvärmeaffär genom att förvalta samt drifta kraftvärmeanläggningen och fjärrvärmenätet totalt sätt mera ekonomiskt utan att äventyra säkerhet, tillgänglighet och miljövärden. Våra processanalyser och förbättringsförslag baserar sig både på kundens och vår egen kompetens samt långa erfarenhet av kraftvärmebranchen. Utöver befintlig processdata utnyttjar vi även soft sensors samt senaste IoT- och bildidentifieringsteknik för att få en mera heltäckande bild av anläggningens funktion. I tjänsten ingår:

Driftstödsapplikation

Process- och driftsupport on/off-site

Uppföljning och utveckling

Driftstödsapplikation

Driftsödsapplikationen fungerar som platform för driftstödet och utgör grunden för ekonomisk driftuppföljning och –styrning. Applikationen visualiserar i realtid hur ekonomiskt kraftvärmeanläggning körs och hur den borde köras för att uppnå en bättre total ekonomi. Här håller vi bl.a. koll på inkommande bränslekvalitet, bäddkvalitet (FBC), förbränning, emissioner, sotningsbehov, begränsande faktorer, optimalt fjärrvärmebehov och helhetsekonomi.

Process- och driftsupport on/off-site

Process- och driftstödet är en grundläggande del av HeatHummingbird. Här hjälper vi kraftvärmepersonalen i både vardagliga och långsiktiga frågor, t.ex. med felsökning eller stöd för beslut. Som driftstöd on-site (i kontrollrummet) fungerar vår erfarna driftsättare Mikko Hänninen och som driftstöd off-site vår kraftvärmeguru Markus Slotte.

Uppföljning och utveckling

För att uppnå vårt utlovade lönsamhetsmål håller vi regelbundna uppföljnings- och utvecklingsmöten med kraftvärmeanläggningens personal. Vi lyfter fram iattagelser och förbättringsförslag, bygger upp en plan för förbättringsåtgärder samt utvärderar uppnådda förbättringar och inbesparingar.


Vårt team

Photo of the team

Om ni är intresserade kontakta gärna oss så hör vi av oss så fort som möjligt!

Håkan Edvinson

+46 730697024

Dan Lundmark

+358 40 516 9726